Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Chi nhánh Gia Lai

Cho vay hộ sản xuất nông nghiệp cũng rất đa dạng về mục

đích và ngành nghề trong sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc vào mức

độ đa dạng của hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia

lai. Một số ngành nghề sản xuất nông nghiệp mà chi nhánh triển khai

cho vay qua các năm như: hộ sản xuất cà phê, hộ sản xuất tiêu, hộ

sản xuất rau hoa quả, hộ nuôi trồng gia súc, gia cầm, hộ sản xuất

khác. Tình hÌnh cho vay hộ sản xuất nông nghiệp theo từng ngành

nghề thể hiện trong bảng 2.6 sau đây

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY