Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk Lắk

- Cán bộ quan hệ khách hàng: chịu trách nhiệm tiếp cận khách9

hàng, tiếp nhận hồ sơ báo cáo Trưởng Phòng kinh doanh phối hợp

thẩm định.

- Nếu khoản vay được thông qua ở khâu thẩm định thì cán bộ

quan hệ khách hàng làm tờ trình chuyển cho Giám đốc hoặc Hội

đồng tín dụng tùy theo mức phán quyết để ra quyết định.

- Khi hồ sơ đã được chấp thuận sẽ được chuyển cho chuyên

viên quản lý tín dụng thuộc Phòng kiểm soát rủi ro để kiểm tra tính

pháp lý, tính hợp lệ của hồ sơ, nhập dữ liệu hồ sơ vào hệ thống,

chuyển lãnh đạo Phòng kiểm soát rủi ro ký kiểm soát sau đó chuyển

bộ phân giải ngân.

- Công việc thu nợ thuộc chức năng phòng kế toán hành chính.

Đôn đốc, theo dõi thu nợ, xử lý nợ do chuyên viên quản lý nợ thuộc

Phòng kiểm soát rủi ro.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY