Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai

CHƢƠNG 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI

2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK GIA LAI

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Agribank Gia Lai

2.1.3. Về mạng lƣới hoạt động

Agribank Gia Lai có 23 chi nhánh cấp 3 trực thuộc và 8 phòng

giao dịch trực thuộc.

2.1.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của Agribank GiaLai

a. Hoạt động huy động vốn

Nguồn vốn huy động năm 2013 đạt 5.160 tỷ đồng; năm 2014

tổng nguồn vốn huy động đạt 6.218 tỷ đồng tăng 1.059 tỷ đồng

(+20,52%) so với năm 2013. Năm 2015 tổng nguồn vốn huy động

đạt 6.932 tỷ đồng, tăng 714 tỷ đồng (+11,48%) so với cuối năm

2014. Những năm qua, Agribank Gia Lai nguồn vốn huy động luôn

tăng trưởng và giữ vững về thị phần huy động vốn so với các ngân

hàng thương mại lớn trên địa bàn.

b. Hoạt động cho vay

Dư nợ năm 2013 đạt 8.756 tỷ đồng, năm 2014 đạt 9.891 tỷ

đồng, năm 2015 đạt 11.693 tỷ đồng. Dư nợ của Agribank Gia Lai

tăng trưởng qua các năm: năm 2014 so với năm 2013 tăng 12,96%,

năm 2015 so với 2014 tăng 18,22%. Thị phần dư nợ cho vay của

Agribank Gia Lai những năm qua luôn nằm ở top dẫn đầu so với các

đơn vị ngân hàng trên địa bàn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY