Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

CHƢƠNG 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH

TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Vài nét về Agribank

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Agribank chi

nhánh Đà Nẵng11

2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Agribank chi nhánh ĐàNẵng

a. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

b. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

2.1.4. Kết quả các hoạt động của Agribank Chi nhánh ĐàNẵng

a. Huy động vốn

- Tăng trưởng huy động vốn của Agribank Chi nhánh Đà Nẵng

Tổng nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Đà Nẵng có xu hướng

tăng theo thời gian. Trong số các loại tiền gửi tại Agribank Chi nhánh

Đà Nẵng, thì tiền gửi nội tệ chiếm tỷ trọng tuyệt đối (trên 92% tổng

nguồn vốn).

- Về cơ cấu nguồn vốn theo thời gian, tiền gửi không kỳ hạn và

tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn.

- Về thành phần kinh tế, nguồn tiền gửi dân cư có tỷ trọng cao

nhất, trên 70%

- Thị phần huy động vốn của Agribank chi nhánh Đà Nẵng so

với các TCTD khác trên địa bàn Đà Nẵng

Thị phần huy động vốn của Agribank Chi nhánh Đà Nẵng giảm

đều qua các năm.

b. Cho vay

Dư nợ của Chi nhánh có xu hướng tăng trưởng năm 2013, tuy

nhiên đến năm 2014 lại bị sụt giảm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY