Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay đối với doanh nghiệp ngành xây dựng tại ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP

QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN

ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngân hàng TMCP Quân đội

- Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của MB – Chi nhánh Đà Nẵng

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại MB – Chi nhánh Đà Nẵng

a. Về hoạt động huy động vốn

b. Về hoạt động cho vay

c. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI MB CHI NHÁNH ĐÀNẴNG

2.2.1. Bối cảnh và mục tiêu của MB Đà Nẵng trong cho

vay đối với doanh nghiệp ngành xây dựng

a. Bối cảnh

- Môi trường kinh tế - chính trị - xã hội : Đà Nẵng là trung tâm

kinh tế, chính trị của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, kinh tế phát

triển, chính trị - xã hội ổn định.

- Môi trường pháp lý : Các luật: Luật các tổ chức tín dụng

2010, Luật doanh nghiệp 2014, Luật dân sự 2015, Luật Xây dựng

2014, Luật Nhà ở 2014

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY