Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đắk Nông

CHƢƠNG 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG

2.1. TỔNG QUAN VỀ BIDV - CHI NHÁNH ÐẮK NÔNG

2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và

Phát triển Việt Nam

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông

a. Khái quát về BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông

- Sự ra đời và phát triển:

- Chức năng và nhiệm vụ:

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV - Chi

nhánh Ðắk Nông

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP

TẠI BIDV - CHI NHÁNH ÐẮK NÔNG

2.2.1. Bối cảnh của hoạt động cho vay Doanh nghiệp của

BIDV – chi nhánh Đắk nông trong thời gian qua

a. Bối cảnh bên ngoài

- Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông những năm qua

- Chính sách về cho vay của Ngân hàng nhà nước

- Mức độ cạnh tranh trên địa bàn

Đặc điểm các khách hàng Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

- Chất lượng nhân lực của Doanh nghiệp thấp:

- Máy móc, thiết bị của các Doanh nghiệp còn lạc hậu:

- Thiếu nguyên vật liệu và yếu kém về thương hiệu:

Chiến lược phân phối, chiến lược truyền thông và xúc tiến

thương mại của các Doanh nghiệp Đăk Nông còn nhiều hạn chế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY