Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai

CHƢƠNG 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI

Trải qua hơn 28 năm xây dựng và phát triển, Agribank Gia Lai

hiện có 32 đơn vị, bao gồm hội sở là chi nhánh cấp 1, 23 chi nhánh

cấp 3 và 8 phòng giao dịch, là Chi nhánh ngân hàng có quy mô lớn

nhất, mạng lưới rộng nhất tại Gia Lai.

2.1.4. Đánh giá các hoạt động cơ bản tại Agribank Gia Lai

a. Tình hình huy động vốn

Hoạt động huy động vốn của Agribank Gia Lai qua các năm

đều tăng ổn định khá cao, cụ thể huy động vốn năm 2014 tăng 21,2%

so với năm 2013, năm 2015 tăng 10,7% so với năm 2014.

b. Tình hình cho vay

Dư nợ cho vay của Agribank Gia Lai qua các năm đều tăng

trưởng tốt, năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể năm 2014 tăng

13% so với năm 2013, năm 2015 tăng 18,2% so với năm 2014, trong

đó dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (trên 65%).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY