Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển

nông thôn - Chi Nhánh Tỉnh Kon Tum

a. Sự ra ñời và phát triển:

b. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kon Tum .

2.1.2. Kết quả kinh hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng

Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum

a. Hoạt ñộng huy ñộng vốn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY