Tóm tắt Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

CHƢƠNG 2

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN

TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG

VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG

VN-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng

TMCP Công Thƣơng Việt Nam - CN Đà Nẵng

a. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- Ngân hàng Công Thương Việt Nam được thành lập và đi vào

hoạt động từ tháng 7 năm 1988 sau khi tách ra từ NHNNVN.

- Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng đã ký quyết

định 402/QĐ thành lập tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

b. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN Đà Nẵng

Ngày 01/01/1997, sau sự kiện chia tách tỉnh, Chi nhánh Ngân

hàng Công thương Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành hai chi nhánh trực

thuộc Ngân hàng Công Thương Việt Nam là Chi nhánh Đà Nẵng và

Chi nhánh Quảng Nam.

Ngày 03/07/2009, NHNN nước ký quyết định số 14/GP-NHNN

thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, do

vậy chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng được đổi thành Ngân

hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY