Tóm tắt Luận văn Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Tây Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN

HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH TÂY ĐÀ NẴNG

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

CHI NHÁNH TÂY ĐÀ NẴNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài

Gòn – Hà Nội Chi nhánh Tây Đà Nẵng

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của SHB chi nhánh Tây ĐN

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý

2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Tây Đà Nẵng

2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ

TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH

TÂY ĐÀ NẴNG

2.2.1. Các sản phẩm thẻ hiện có tại SHB Tây Đà Nẵng và các

tiện ích kèm theo

- Thẻ ghi nợ nội địa

- Thẻ Ghi nợ Quốc tế Manchester City – SHB Visa Debit

- Thẻ ghi nợ quốc tế SHB Visa debit Gold/Classic

- Thẻ tín dụng quốc tế SHB MasterCard

- Thẻ tín dụng VinaPhone – SHB MasterCard

2.2.2. Phân tích bối cảnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại

SHB Tây Đà Nẵng

- Bối cảnh kinh tế vĩ mô:

Chủ trương Chính phủ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

- Bối cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

Đến 31/12/2015, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hiện nay có

khoảng 30 ngân hàng đang có hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ.

Cạnh tranh diễn ra khốc liệt giữa các ngân hàng trên địa bàn. Bên cạnh

đó, nhu cầu sử dụng vốn để thanh toán trên địa bàn hiện nay rất lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY