Tóm tắt Luận văn Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Kontum

CHưƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH VÀ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH

CỦA NHTM

1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NGÂN HÀNG

THưƠNG MẠI

1.1.1. Tín dụng Ngân hàng

a. Khái niệm Tín dụng và Tín dụng Ngân hàng

Tín dụng là một quan hệ kinh tế giữa người cho vay và người

đi vay, là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị hay

hiện vật theo những điều kiện mà hai bên thoả thuận.

- Tín dụng Ngân hàng

Là quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng với các tổ chức, cá nhân

được thực hiện dưới hình thức: Ngân hàng đứng ra huy động vốn

bằng tiền và cho vay (cấp tín dụng) với các đối tượng trên.

Các nguyên tắc cơ bản của TD

- Vốn vay phải có mục đích, đảm bảo sử dụng đúng mục đích

và có hiệu quả.

- Vốn vay phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả vốn và lãi

- Cho vay có bảo đảm

b. Bản chất Tín dụng Ngân hàng

Bản chất của tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng

quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một khoảng

thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY