Tóm tắt Luận văn Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty cổ phần Du lịch –Dịch vụ Hội An

*Về hiệu suất sử dụng tổng tài sản:

Hiệu suất sử dụng tài sản tổng hợp của Công ty giai đoạn 2011-

2013 nhìn chung ổn định và có phần gia tăng nhẹ. Năm 2011, cứ 1

đồng đầu tư tài sản của doanh nghiệp tạo ra 0,99 đồng DT thuần thì

năm 2012 tăng lên thành 1,09 đồng và năm 2013 giảm nhẹ còn 1,07

đồng. Đem so với các Công ty cùng ngành thì hiệu suất sử dụng tài

sản của Công ty chỉ ở mức tương đối. Biến động của hiệu suất sử

dụng tổng tài sản phụ có thể giải thích bằng biến động hiệu suất sử

dụng các tài sản riêng biệt.

*Về hiệu suất sử dụng TSCĐ

Hiệu suất sử dụng TSCĐ của Công ty giai đoạn 2011-2013 tuy

có phần suy giảm nhìn chung vẫn khá ổn định và ở mức tương đối so

với các Công ty cùng ngành. Năm 2011, cứ 1 đồng đầu tư cho TSCĐ

mà Công ty bỏ ra tạo ra 0,96 đồng DT thuần thì năm 2012 tăng nhẹ

lên 1,1 đồng DT thuần, đến năm 2013 thì giảm còn 1,03 đồng DT

thuần. Để làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu suất sử dụng

TSCĐ, ta phân tích như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY