Tóm tắt Luận văn Phần mềm toán học maple và ứng dụng nghiên cứu đa thức nội suy

1.6. LẬP TRÌNH TRONG MAPLE

1.6.1. Chương trình trong maple

a. Nhập dữ liệu từ bàn phím

Hàm readstat ('' < > prompt '') : hiện dấu nhắc < > prompt trả

về dự liệu nhập từ bàn phím.7

b. Xuất dữ liệu ra màn hình

Hàm print(data1,data2,.) hiện thỉ dữ liệu ra màn hình. Lưu

ý: xâu ký tự đặt trong dấu ‘’.

Chương trình là tập hợp nhiều lệnh thực hiện một công việc

phức tạp.

Để tạo chương trình trong maple ta có thể làm theo các cáchsau

c. Gộp lệnh sau

(1) Viết và thực hiện từng lệnh, (2) Đánh dấu (bôi đen) các lệnh

rồi (3) ghép các lệnh lại thành chương trình bằng thực hiện các lệnh

thực đơn Edit\Split or Join\Join Execution Groups ( phím tắt F4).

Để thực hiện chương trình, đưa con trỏ vào bất cứ chỗ nào

trong đoạn chương trình và gõ ENTER.

d. Gộp lệnh trước

Viết các lệnh kế tiếp nhau nhưng không thực hiện, sử dụng tổ

hợp SHIFT + ENTER để xuống dòng.

Để thực hiện chương trình, đưa con trỏ vào bất cứ chỗ nào trong

đoạn chương trình và gõ ENTER.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY