Tóm tắt Luận văn Phân định thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam

Mục lục

Trang

mở đầu 7

Chương 1. Một số vấn đề chung về thẩm quyền hành

chính và thẩm quyền tố tụng trong hoạt động tố tụnghình sự15

1.1. Khái niệm thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố

tụng trong hoạt động tố tụng hình sự15

1.1.1. Khái niệm về thẩm quyền hành chính 15

1.1.2. Khái niệm về thẩm quyền tố tụng trong hoạt động tốtụng hình sự17

1.2. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển các

quy định về thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố tụng

trong pháp luật tố tụng hình sự ở Việt Nam20

1.3. Phân biệt giữa thẩm quyền hành chính và thẩm quyền

tố tụng trong hoạt động tố tụng hình sự28

1.3.1. Sự khác biệt giữa thẩm quyền hành chính và thẩm quyềntố tụng28

1.3.2. ý nghĩa của việc phân định thẩm quyền hành chính và

thẩm quyền tố tụng trong hoạt động tố tụng hình sự30

1.3.3. Mối quan hệ giữa thẩm quyền hành chính và thẩm quyền

tố tụng của Cơ quan điều tra và của các chức danh trong Cơ quan

điều tra trong hoạt động tố tụng hình sự32

1.3.4. Mối quan hệ giữa thẩm quyền hành chính và thẩm quyền

tố tụng của Viện kiểm sát, của các chức danh tố tụng trong Viện

kiểm sát trong hoạt động tố tụng hình sự354

1.3.5. Mối quan hệ giữa thẩm quyền hành chính và thẩm quyền

tố tụng của Toà án nhân dân, của các chức danh tố tụng trong Toà

án trong hoạt động tố tụng hình sự37

1.4. Kết luận Chương 1 41

Chương 2. Thực trạng việc phân định thẩm quyền

hành chính và thẩm quyền tố tụng của các cơ quan,

người tiến hành tố tụng trong hoạt động tố tụng hìnhsự43

2.1. Thực trạng về việc phân định thẩm quyền hành chính

và thẩm quyền tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt

động tố tụng hình sự43

2.1.1. Thực trạng về việc phân định thẩm quyền hành chính và

thẩm quyền tố tụng của Cơ quan điều tra43

2.1.2. Thực trạng về việc phân định thẩm quyền hành chính và

thẩm quyền tố tụng của Viện kiểm sát45

2.1.3. Thực trạng về việc phân định thẩm quyền hành chính và

thẩm quyền tố tụng của Toà án nhân dân48

2.2. Thực trạng về việc phân định thẩm quyền hành chính

và thẩm quyền tố tụng của người tiến hành tố tụng51

2.2.1. Thực trạng về thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố

tụng giữa Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra với Điều traviên51

2.2.2. Thực trạng về thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố

tụng giữa Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát với Kiểm sátviên54

2.2.3. Thực trạng về thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố

tụng giữa Chánh án, Phó Chánh án với Thẩm phán585

2.3. Nguyên nhân của những hạn chế ư tồn tại trong việc

phân định thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố tụng trong

hoạt động tố tụng hình sự61

2.3.1. Nguyên nhân chủ quan 61

2.3.2. Nguyên nhân khách quan 63

2.4. Kết luận Chương 2 65

Chương 3. Một số giải pháp ư kiến nghị về phân định

thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố tụng trong

hoạt động tố tụng hình sự68

3.1. Nội dung cải cách tư pháp và nhu cầu tất yếu khách

quan của việc phân định rõ thẩm quyền hành chính và thẩm

quyền tố tụng trong hoạt động tố tụng hình sự68

3.1.1. Nội dung cải cách tư pháp liên quan đến thẩm quyền của

các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng68

3.1.2. Phân định rõ thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tố

tụng ư Một trong những nội dung quan trọng của đổi mới tổ chức và

hoạt động của các cơ quan tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp71

3.2. Một số giải pháp cơ bản 75

3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự

liên quan đến việc phân định thẩm quyền75

3.2.2. Đổi mới về tổ chức hệ thống các cơ quan tư pháp trong

hoạt động tố tụng hình sự82

3.3. Một số kiến nghị 89

Kết luậ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY