Tóm tắt Luận văn Những yếu tố tâm lý tác động đến việc sinh con thứ ba trở lên của người dân huyện Gia Lâm - Hà Nội

Xuất phát từ những vấn đề đã nêu ở trên, chúng tôi - những người nghiên

cứu khoa học rất tâm huyết với công tác Dân số/KHHGĐ- nhận thấy cần phải có

trách nhiệm góp phần vào việc nghiên cứu và kiến nghị tìm giải pháp để thực hiện

công tác Dân số/KHHGĐ tốt hơn. Trong giới hạn nghiên cứu, chúng tôi chọn đề

tài là “Những yếu tố tâm lý tác động đến việc sinh con thứ ba trở lên của người

dân huyện Gia Lâm”. Với mong muốn từ kết quả thu được không chỉ có ý nghĩa

khảo sát thực tiễn mà còn giúp những người làm công tác dân số – KHHGĐ nhận

thức được những yếu tố tâm lý thực sự tác động đến người dân trong việc quyết

định sinh thêm con thứ ba trở lên, từ đó đề ra được những kiến nghị về giải pháp

nhằm hạn chế được mức sinh con thứ ba trở lên cao trên cơ sở tác động tích cực

vào những yếu tố tâm lý đó. Ngoài ra, chúng tôi còn hy vọng qua nghiên cứu này

góp phần bổ xung cơ sở lý luận của một hướng nghiên cứu mới cho phân ngành

tâm lý học dân số.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY