Tóm tắt Luận văn Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam

Mục lục

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các sơ đồ

Mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề chung về phạm tội chưa đạt

trong luật hình sự9

1.1. Khái niệm và phân loại phạm tội chưa đạt 9

1.1.1. Khái niệm và cơ sở phân chia các giai đoạn phạm tội do cố ý 9

1.1.2. Khái niệm phạm tội chưa đạt 18

1.1.3. Phân loại phạm tội chưa đạt 24

1.2. Phân biệt phạm tội chưa đạt với một số hình thức phạm tội khác

trong quá trình thực hiện tội phạm do cố ý28

1.2.1. Phân biệt phạm tội chưa đạt với ý định phạm tội, chuẩn bị

phạm tội, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội29

1.2.2. Phân biệt phạm tội chưa đạt với tội phạm hoàn thành và tội

phạm kết thúc35

1.3. Các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới

về phạm tội chưa đạt37

1.3.1. Bộ luật hình sự Liên bang Nga 37

1.3.2. Bộ luật hình sự Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa 39

1.3.3. Bộ luật hình sự Cộng hòa Pháp 404

1.3.4. Bộ luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức 43

Chương 2: Các quy định của pháp luật hình sự việt nam

về phạm tội chưa đạt47

2.1. Các quy định của pháp luật hình sự từ thời kỳ phong kiến đến

trước ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về phạm

tội chưa đạt47

2.1.1. Giai đoạn từ thời kỳ phong kiến Việt Nam đến trước Cách mạng

tháng 8 năm 194547

2.1.2. Giai đoạn từ Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến khi

pháp điển hóa lần thứ nhất ư Bộ luật hình sự năm 198551

2.1.3. Giai đoạn từ sau khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến

trước pháp điển hóa lần thứ hai ư Bộ luật hình sự năm 199955

2.2. Các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về

phạm tội chưa đạt58

2.2.1. Hành vi phạm tội chưa đạt 58

2.2.2. Quyết định hình phạt đối với trường hợp phạm tội chưa đạt 63

2.2.3. Cấu thành tội phạm của hành vi phạm tội chưa hoàn thành 77

Chương 3: Thực tiễn áp dụng và việc hoàn thiện các quy

định của bộ luật hình sự việt nam năm 1999

về phạm tội chưa đạt80

3.1. Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt

Nam về phạm tội chưa đạt80

3.1.1. Những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn 84

3.1.2. Vướng mắc trong quy định của Bộ luật hình sự 103

3.2. Việc hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam

năm 1999 hiện hành về phạm tội chưa đạt109

3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình

sự Việt Nam năm 1999 hiện hành về phạm tội chưa đạt109

3.2.2. Nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật hình sự 1115

Việt Nam năm 1999 hiện hành về phạm tội chưa đạt

Kết luận 118

Danh mục Tài liệu tham khảo 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY