Tóm tắt Luận văn Những điều cần chú ý khi sinh viên Việt Nam học ngữ âm tiếng Hán và cách khắc phục lỗi

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài .1

2. Ý nghĩa của đề tài .2

3. Nhiệm vụ của luận văn .2

4. Phương pháp nghiên cứu .3

5. Cấu trúc của luận văn .3

CHưƠNG 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN .4

1.1. Đối chiếu ngữ âm tiếng Hán và tiếng Việt . .5

1.1.1. Đối chiếu đặc điểm của âm tiết tiếng Hán và tiếng Việt .6

1.1.1.1. Đối chiếu đặc điểm của âm tiết tiếng Hán và tiếng Việt . .6

1.1.1.2. Một vài nhận xét về âm tiết tiếng Hán và tiếng Việt . .8

1.1.2. Đối chiếu phụ âm tiếng Hán và tiếng Việt . .9

1.1.2.1. Phụ âm trong tiếng Hán . 10

1.1.2.2. Phụ âm trong tiếng Việt .15

1.1.2.3. Một vài nhận xét về phụ âm tiếng Hán và tiếng Việt . .17

1.1.3. Đối chiếu vần trong tiếng Hán và tiếng Việt . .19

1.1.3.1. Vần trong tiếng Hán . .19

1.1.3.2. Vần trong tiếng Việt . .25

1.1.3.3. Một vài nhận xét về nguyên âm tiếng Hán và tiếng Việt .27

1.1.4. Đối chiếu thanh điệu tiếng Hán và tiếng Việt . .28

1.1.4.1. Thanh điệu tiếng Hán .291.1.4.2. Thanh điệu tiếng Việt . .35

1.1.4.3. Một vài nhận xét về thanh điệu tiếng Hán và tiếng Việt .37

1.1.5. Nhận xét chung về đối chiếu ngữ âm tiếng Hán và tiếng việt .39

1.2. Cách hiểu về lỗi và lỗi ngữ âm khi học tiếng Hán .40

1.2.1. Lỗi và lỗi ngữ âm .40

1.2.2. Lỗi ngữ âm khi học tiếng Hán . .41

Tiểu kết 42

CHưƠNG 2:

LỖI NGỮ ÂM TIẾNG HÁN CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Ở NHỮNG

ĐẠI HỌC TỈNH VÂN NAM . .44

2.1. Xây dựng các dạng trắc nghiệm để khảo sát lỗi .44

2.1.1. Dạng trắc nghiệm trích dẫn điển hình . .45

2.1.2. Vấn đề chọn đối tượng khảo sát lỗi phát âm. . .51

2.1.3. Các bước tiến hành thu thập tài liệu . . .54

2.2. Miêu tả các dạng lỗi ngữ âm của người học Việt Nam 55

2.2.1. Tiêu chí phân loại các dạng lỗi .55

2.2.2. Mô tả các dạng lỗi phát âm ngữ âm tiếng Hán .55

2.2.2.1. Dạng lỗi phát âm phụ âm đầu tiếng Hán .55

2.2.2.2. Dạng lỗi phát âm nguyên âm .58

2.2.2.3. Dạng lỗi phát âm thanh điệu trong các từ đơn .62

2.2.2.4. Dạng lỗi phát âm biến đổi thanh điệu .64

Tiểu kết .68

CHưƠNG 3:PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY LỖI VÀ ĐỀ XUẤT CÁCH KHẮCPHỤC . 72

3.1. Những nguyên nhân gây lỗi .72

3.1.1. Nguyên nhân khách quan .72

3.1.1.1. Tiếng Hán với tư cách là việc dạy - học ngôn ngữ thứ hai . .72

3.1.1.2. Sự tiếp xúc ngôn ngữ .75

3.1.2. Nguyên nhân chủ quan .80

3.1.2.1. Lỗi do tâm lý của người học 80

3.1.2.2. Lỗi do không nhớ được quy tắc “biến đổi thanh điệu”của tiếngHán .81

3.1.2.2.3. Lỗi do ý thức về việc rèn luyện phát âm .82

3.2. Các biện pháp khắc phục các lỗi phát âm tiếng Hán . 83

3.2.1. Truyền đạt kiến thức ngữ âm . . .84

3.2.2. Ý thức của người học đối với lỗi . .85

3.2.3. Giải pháp đề nghị đối với việc khắc phục lỗi ngữ âm . .86

3.2.3.1. Phần phụ âm đầu . .89

3.2.3.2. Phần vần . .94

3.2.3.3. Hệ thống thanh điệu .99

Tiểu kết .107

KẾT LUẬN .109

TÀI LIỆU THAM KHẢO .114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY