Tóm tắt Luận văn Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh THPT Bắc Ninh

MỤC LỤC

MỤC LỤC.1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .4

PHẦN MỞ ĐẦU.5

1. Lý do chọn đề tài.5

2. Mục đích nghiên cứu.7

3. Đối tượng nghiên cứu .7

4. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

5. Khách thể nghiên cứu.8

6. Giả thuyết nghiên cứu .8

7. Phương pháp nghiên cứu.9

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .10

Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu .10

1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề .10

1.1.1.Lịch sử nghiên cứu TLHĐ tại nước ngoài .10

1.1.2.Lịch sử nghiên cứu TLHĐ tại Việt Nam .13

1.2.Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu.16

1.2.1.Khái niệm “Nhu cầu” .16

1.2.1.1.Các lý thuyết nghiên cứu nhu cầu.16

1.2.1.2.Định nghĩa “Nhu cầu”.22

1.2.1.3.Đặc điểm của nhu cầu .24

1.2.1.4.Mối quan hệ giữa nhu cầu và nhận thức .26

1.2.2. Khái niệm “Tâm lý học đường” .26

1.2.3. Khái niệm “ Trợ giúp tâm lý học đường” .27

1.2.3.1. Định nghĩa “Trợ giúp tâm lý học đường”.27

1.2.3.2. Nội dung của hoạt dộng trợ giúp TLHĐ.27

1.2.3.3.Yêu cầu đối với nhà TLHĐ.29

1.2.4. Khái niệm “Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường”.30

1.2.5. Khái niệm “Học sinh THPT” và đặc điểm tâm lý học sinh THPT5

1.2.5.1. Khái niệm “học sinh THPT” .31

1.2.5.2. Đặc điểm tâm lý học sinh THPT.31

1.2.5.3. Những khó khăn tâm lý học sinh THPT thường gặp phải.34

1.3. Các tiêu chí để đánh giá nhu cầu được trợ giúp TLHĐ của học

sinh THPT .36

Chương 2: Tổ chức nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu .38

2.1. Tổ chức nghiên cứu .38

2.1.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu.38

2.1.2. Đặc điểm khách thể nghiên cứu.40

2.1.3. Quá trình nghiên cứu và những khó khăn thuận lợi trong quá trình

nghiên cứu .41

2.2.Phương pháp nghiên cứu .42

2.2.1.Phương pháp nghiên cứu tài liệu .42

2.2.2.Phương pháp quan sát .43

2.2.3.Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.44

2.2.4.Phương pháp phỏng vấn sâu .45

2.2.5.Phương pháp thống kê toán học.47

Chương 3: Kết quả nghiên cứu.48

3.1.Thực trạng những KKTL mà học sinh THPT Bắc Ninh gặp phải trong

cuộc sống .48

3.1.1.Thực trạng những KKTL của học sinh .48

3.1.1.1. Nhóm khó khăn trong học tập.50

3.1.1.2. Nhóm khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai.53

3.1.1.3. Nhóm khó khăn từ phía bản thân.57

3.1.1.4. Nhóm khó khăn trong các mối quan hệ .60

3.1.2.Các phương thức giải quyết KKTL của học sinh .71

3.2.Nhận thức của học sinh Bắc Ninh về hoạt động trợ giúp TLHĐ 75

3.3.Nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh THPT Bắc

Ninh .826

3.3.1. Nhu cầu của khách thể đối với các hoạt động trợ giúp TLHĐ

nói chung.83

3.3.2.Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh đã sử dụng dịch vụ.87

3.3.3.Xu hướng tìm đến sự trợ giúp TLHĐ trong tương lai .89

3.3.4.Nhu cầu của học sinh về nội dung trợ giúp TLHĐ.94

3.3.5.Nhu cầu của học sinh về hình thức trợ giúp TLHĐ.105

3.3.6.Nhu cầu của học sinh về thời gian địa điểm trợ giúp tâm lý .114

3.3.7.Mong đợi của học sinh đối với các chuyên gia tâm lý .116

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .120

Danh mục tài liệu tham khảo.123

Phiếu điều tra.127

Câu hỏi phỏng vấn sâu.135

Phụ lục.137

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY