Tóm tắt Luận văn Nhân sinh quan phật giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống xã hội Việt Nam thời Lý - Trần

Luận án tiến sĩ Triết học của tác giả Đặng Thị Lan: Đạo đức Phật giáo và

ảnh hưởng của nó đến đạo đức con người Việt Nam. Trong đó, nội dung về đạo

đức Phật giáo; các quan niệm khác nhau về đạo đức Phật giáo; sự ảnh hưởng của

đạo đức Phật giáo và cả giải pháp đối với vấn đề đạo đức con người Việt Nam hiện

nay, trên cơ sở tác động của đạo đức Phật giáo được tác giả trình bày một cách khá

toàn diện. Kết cấu đề tài rất chặt chẽ, khiến cho việc trình bày vấn đề khá rõ ràng.

Tuy nhiên, đề tài chỉ đưa ra một số luận điểm cơ bản về đạo đức Phật giáo (từ bi,

ngũ giới, thuyết nhân quả, nghiệp báo luân hồi.), từ đó đưa ra những nhận định

khách quan về sự ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến đạo đức của con người

Việt Nam hiện đại. Trong khi, đạo đức chỉ là một nội dung trong nhân sinh quan

của Phật giáo và ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến đời sống xã hội dưới thời

Lý – Trần dù có được nhắc đến trong luận án, nhưng tác giả chỉ dừng ở mức khái quát.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY