Tóm tắt Luận văn Nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự

mục lục của luận văn

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề lý luận về nguyên

tắc hai cấp xét xử trong pháp luậttố tụng dân sự6

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của nguyên tắc hai cấp xét xử trong

tố tụng dân sự6

1.1.1. Khái niệm nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự 6

1.1.2. ý nghĩa của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự 12

1.1.2.1. ý nghĩa pháp lý 13

1.1.2.2. ý nghĩa chính trị, xã hội 14

1.2. Cơ sở của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự 17

1.2.1. Cơ sở lý luận của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụngdân sự17

1.2.2. Cơ sở thực tiễn của nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụngdân sự19

1.3. Mối quan hệ của nguyên tắc hai cấp xét xử với các nguyên

tắc khác của luật tố tụng dân sự23

1.3.1. Nguyên tắc hai cấp xét xử với nguyên tắc đảm bảo pháp

chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng dân sự23

1.3.2. Với nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự 24

1.3.3. Với nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành 25

tố tụng

1.3.4. Với nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố

tụng dân sự25

Chương 2: Nội dung các quy định của pháp luật

hiện hành về nguyên tắc hai cấp

xét xử trong tố tụng dân sự27

2.1. Tòa án thực hiện chế độ hai cấp xét xử 27

2.1.1. Cấp xét xử sơ thẩm 32

2.1.1.1. Thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân 33

2.1.1.2. Quyền hạn của Hội đồng xét xử sơ thẩm 43

2.1.1.3. Hiệu lực của bản án, quyết định sơ thẩm 47

2.1.2. Cấp xét xử phúc thẩm 52

2.1.2.1. Thẩm quyền xét xử của Tòa án phúc thẩm 53

2.1.2.2. Quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm 56

2.1.2.3. Hiệu lực của bản án, quyết định phúc thẩm 58

2.2. Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật bị xét lại theo thủ

tục giám đốc thẩm, tái thẩm60

2.2.1. Bản án, quyết định dân sự bị xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm 61

2.2.2. Bản án, quyết định bị xét lại theo thủ tục tái thẩm 62

Chương 3: Thực tiễn thực hiện nguyên tắc hai

cấp xét xử trong tố tụng dân sự vàkiến nghị65

3.1. Thực tiễn thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố

tụng dân sự65

3.1.1. Khái quát thực tiễn thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử

trong tố tụng dân sự65

3.1.2. Nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện nguyên tắc hai

cấp xét xử trong tố tụng dân sự79

3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nguyên tắc hai

cấp xét xử trong tố tụng dân sự81

3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện pháp luật 84

3.2.1.1. Với cấp xét xử sơ thẩm 84

3.2.1.2. Với cấp xét xử phúc thẩm 855 6

3.2.2. Kiến nghị về thực hiện pháp luật 87

Kết luận 90

Danh mục tài liệu tham khảo 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY