Tóm tắt Luận văn Nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp lữ hành được cổ phần hóa trên địa bàn Hà Nội trong thời kỳ hội nhập WTO

Mục lục

Trang

Trang phụ bìa.

Lời cam đoan . 1

Mục lục .

Danh mục các chữ viết tắt. 2

Danh mục các bảng.

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ.

Mở đầu . 3

Chơng 1 : Những khái niệm cơ bản về lữ hành, NNL trong

các DNLH cổ phần hóa trong thời kỳ hội nhập WTO .8

1.1. Những vấn đề cơ bản về DNLH. 8

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về lữ hành . 8

1.1.2. Doanh nghiệp lữ hành đợc cổ phần hóa. 19

1.2. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ và lữ hành. 27

1.2.1. Khái niệm về NNL và NNL trong dịch vụ. 27

1.2.2. Nguồn nhân lực trong các DN lữ hành . 28

1.3. NNL trong hoạt động lữ hành trong thời kỳ hội nhập WT0 . 33

1.3.1. Những cam kết của VN trong WTO trong lĩnh vực du lịch nói chung và

lữ hành nói riêng. 33

1.3.2. Những yêu cầu đối với NNL du lịch và lữ hành trong quá trình hộinhập WTO. 38

Tóm tắt chơng 1. 42

Chơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành và

việc sử dụng NNL trong các DNLH đợc cổ phần hóa trên

địa bàn Hà Nội trong thời kỳ hội nhập WTO.43

2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại VN và HN .43

2.1.1. thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch của VN và của HN.43

2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của VN và HN .57

2.2. Thực trạng NNL du lịch và NNL trong doanh nghiệp lữ hành khi VN gia

nhập WTO.65

2.2.1. Thực trạng NNL khi VN gia nhập WTO .652

2.2.2. Thực trạng NNL trong các DN lữ hành ở HN và các công ty CPH. 72

2.3. Đánh giá chung về việc sử dụng NNL trong các DNLH cổ phần hóa trên

địa bàn HN và nguyên nhân .81

2.3.1. Đánh giá chung về việc sử dụng NNL trong các DNLHCPH. 81

2.3.2. Nguyên nhân.85

Tóm tắt chơng 2.92

Chơng 3. Một số giải pháp để sử dụng NNL trong các DN LH

đợc CPH trên địa bàn HN trong thời kỳ hội nhập WTO .93

3.1: Mục tiêu phát triển NNL của ngành DLHN đến năm 2015 .93

3.1.1. Mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2015 .93

3.1.2.Mục tiêu phát triển NNL VN và HN đến năm 2015 . 94

3.1.3. Những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển NNL du lịch tại các

công ty CPH khi VN gia nhập WTO.

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NNL của các DN lữ hành

CPH trên địa bàn HN trong thời kỳ hội nhập WTO. 101

3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị nhân lực của DN.101

3.2.2. Cân đối giữa lao động gián tiếp và lao động trực tiếp . 105

3.2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dỡng nhằm nâng cao chất lợng NNL 106

3.2.4. Hoàn thiện các chế độ đãi ngộ, đánh giá và khen thởng lao động trongdoanh nghiệp. 108

3.2.5. Cải thiện và nâng cao chất lợng điều kiện môi trờng làm việc trongdoanh ngiệp .112

3.2.6. Xây dựng các chơng trình phát triển NNL trong DN . 113

3.3. Kiến nghị.116

3.3.1. Đối với bộ giáo dục đào tạo và các cơ quan quản lý.116

3.3.2. Đối với các cơ sở đào tạo về du lịch.117

3.3.3. Đối với các doanh nghiệp lữ hành cổ phần hóa trong quá trình sử dụng

nguồn nhân lực .118

Tóm tắt chơng 3.119

Kết luận.120

Tài liệu tham khảo .

Phụ lục .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY