Tóm tắt Luận văn Người tiến hành tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

(Bản scan)

Thù tục tái thẩm là giai đoạn của TTHS, trong đó Tòa án có thẩm quyền xét lại những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bân án hoặc quyết đinh mà tòa án không biết được khi ra bàn án hoặc quyết định đó.

Những chủ thể tố tụng tham gia giai đoạn tái thẩm:

a)Những người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Viện trưởng Viện Kiêm sát nhân dân tối cao, Viện trường Viện kiềm sát quân sự trung ương, Viện trường Viện kiềm sát nhân dân cấp tình, Viện trường Viện kiềm sát quân sự cấp quân khu.

b)Hội đông tái thẩm

Cũng giống như HỘI đồng Giám đốc thẩm bao gồm: HỘI đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương gồm ba thẩm phán; nếu ở ủy ban Thẩm phán hoặc HỘI đồng Thâm phán thi phải có 2/3 tồng số các thành viên tham gia mới hợp pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY