Tóm tắt Luận văn Người đại diện theo pháp luật của đương sự trong tố tụng dân sụ theo quy định của pháp luật hiện hành

(Bản scan)

Người đại diện cua đương sự phải có đủ năng lực cần thiết, có những môi liên hệ nhất định đủ tin cậy để có thể suy đoán việc tham gia tố tụng của họ là vì quyền lợi của dương sự và về khách quan, họ cần phải được pháp luật trao cho các quyền và nghĩa vụ tố tụng nhất định đê thực thi vai trò của mình. Người đại diện phải là người có đủ năng lực hành vi tố lụng dân sự, nếu có hiểu biết pháp luật thì càng tốt. Việc người đại diện có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự là để họ có đủ khả năng đại diện, tự mình thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng, không bị phụ thuộc vào chủ thể khác. Góc tiếp cặn này là cơ sở để xây dựng các quy định về điều kiện cua chủ thể có thể tham gia tố tụng dân sự với tư cách người đại diện của đương sự.

Người đại diện theo pháp luật thay mặt đương sự tham gia tố tụng, họ phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người đại diện theo pháp luật của đương sự phải biết được đầy đủ và toàn diện các yêu cầu, chứng cứ và lý lè của những người tham gia tố tụng khác. Góc tiếp cận này chính là nền tảng quan trọng đê xác lập và xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của người đại diện theo pháp luật của đương sự.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY