Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đà nẵng từ tài nguyên văn hóa

MỤC LỤC Trang

Mở đầu 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1

3. Mục tiêu của đề tài 3

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5

1.1 Một số khái niệm cơ bản 7

1.2 Thực tiễn khai thác du lịch từ tài nguyên văn hóa 15

CHƯƠNG 2: DU LỊCH VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓAỞ ĐÀ NẴNG33

2.1 Hoạt động du lịch của thành phố Đà Nẵng 33

2.2 Sản phẩm du lịch văn hóa của thành phố Đà Nẵng 41

2.3 Nhận xét, đánh giá tài nguyên văn hóa, tình hình du lịch và khả

năng thu hút khách của các sản phẩm du lịch văn hóa tại thành phố ĐàNẵng56

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH

ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA61

3.1 Định hướng phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng 61

3.2 Giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyênvăn hóa75

Kết luận 79

Tài liệu tham khảo 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY