Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ước tính kế toán một lần được áp dụng một lần khi nghiệp vụ phát sinh

- ước tính thời gian khấu hao TSCĐ

- ước tính số lần phân bổ hay mức phân bổ của chi phí trả trước

- ước tính chi phí bảo hành công trình xây lắp

ước tính kế toán mỗi kỳ được thực hiện vào cuối mỗi kỳ kế toán

- ước tính chi phí bảo hành sản phẩm

- ước tính tỳ lệ hoàn thành công trình xây lắp và cung cấp dịch vụ

- ước tính giá trị sản phẩm dở dang

- ước tính khoản phải thu khó đòi đế lập dự phòng

- ước tính khoản giá trị hàng tồn kho bị giảm giá để lập dự phòng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY