Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu thủ pháp so sánh trong tiểu thuyết của Chu Lai Và Lê Lựu

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 4

NỘI DUNG. Trần Thị Thùy Linh

Nghiên cứu thủ pháp so sánh trong tiểu thuyết của Chu Lai và Lê Lựu 3

Chương 1.

CƠ SỞ LÍ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.1. Khái quát về tiểu thuyết hiện đại.

1.1.1. Khái niệm tiểu thuyết hiện đại .

1.1.2. Đặc trưng thẩm mĩ của ngôn ngữ tiểu thuyết hiện đại

1.2.Khái quát về phép so sánh.

1.2.1. Khái niệm so sánh và cấu trúc của phép so sánh.

1.2.2. Các kiểu quan hệ so sánh .

1.2.3. Quan niệm của luận văn.

Chương 2.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI – CẤU TRÚC CỦA PHÉP SO SÁNH VÀ CÁC

KIỂU SO SÁNH TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NHÀ VĂN .

CHU LAI VÀ LÊ LỰU.

2.1. Đặc điểm hình thái – cấu trúc của phép so sánh

2.1.1. Đặc điểm hình thái - cấu trúc của vế cần được so sánh (A).

2.1.2. Đặc điểm hình thái – cấu trúc của yếu tố thể hiện quan hệ so sánh.

2.1.3. Đặc điểm hình thái – cấu trúc của vế được đem ra làm chuẩn để sosánh (B) .

2.2. Phân loại các kiểu so sánh .

2.2.1. Dựa vào cấu trúc .

2.2.2. Dựa vào quan hệ ngữ nghĩa giữa vế A và vế B.

2.2.3. Dựa vào trường ngữ nghĩa của yếu tố đưa ra làm chuẩn để so sánh.

2.2.4. Dựa vào mục đích so sánh.

Chương 3.

GIÁ TRỊ CỦA PHÉP SO SÁNH TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NHÀ

VĂN CHU LAI VÀ LÊ LỰU .

3.1. Phép so sánh với giá trị nhận thức .

3.1.1. Nhận xét chung.

3.1.2. Vai trò của ngôn cảnh trong việc tạo dựng giá trị nhận thức.

3.1.3. Giá trị nhận thức trong tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai và Lê Lựu

.

3.2. Phép so sánh với giá trị gợi cảm .

3.3. So sánh như là yếu tố tạo nên phong cách tác giả

3.3.1. Phong cách nhà văn Chu Lai.

3.3.2. Phong cách nhà văn Lê Lựu .

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY