Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu tạo vật liệu kháng khuẩn AgNP - Curcumin - Chitosan có khả năng trị bỏng

Chúng tôi tiến hành thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của thời gian

đến quá trình tổng hợp AgNP. Thí nghiệm được tiến hành như mục

2.1.3 với những thời gian khác nhau (5; 10; 15; 20 phút). Tỉ lệ các

chất trong hỗn hợp là 125ml AgNO3 1mM và 6ml Natri citrat

(1%wt), phản ứng được tiến hành ở 90oC và tốc độ khuấy được giữ

không đổi. Sự thay đổi màu của hỗn hợp phản ứng và tín hiệu cộng

hưởng plasmon bề mặt của các mẫu dung dịch keo nano bạc ở các

thời gian khác nhau được thể hiện ở Hình 3.3 và Hình 3.4.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY