Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ở VNPT Quảng Nam

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. MÃ HÓA DỮ LIỆU

Tuổi của người trả lời được phân thành nhóm tuổi để thuận lợi

cho việc xử lý. Trong đó, tuổi được chia làm 5 nhóm tuổi: nhỏ hơn

25 tuổi (nhóm 1), 25 đến 29 tuổi (nhóm 2), 30 đến 39 tuổi (nhóm 3),

40 đến 50 tuổi (nhóm 4), và trên 50 tuổi (nhóm 5). Thời gian công

tác cũng được chia lại làm 5 nhóm: dưới 3 năm (nhóm 1) , 3 đến 7

năm (nhóm 2), 8 đến 15 năm (nhóm 3), 16 đến 20 năm (nhóm 4) và

trên 20 năm (nhóm 5).

3.2. MÔ TẢ MẪU THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM

3.2.1. Giới tính

Về giới tính của mẫu, tổng cộng có 86 đối tượng là nữ, tương

ứng với 43% và có 114 là nam tương ứng với 57%.

3.2.2. Độ tuổi

Nhóm tuổi từ 30 đến 39 tuổi chiếm nhiều nhất với 125 người

(62.5%), kế đến là nhóm từ 25 đến 29 tuổi có 48 người (24.0%), ít

nhất là nhóm tuổi dưới 25 tuổi, chỉ có 1 người (0.5%).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY