Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ chuyển tiền của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Đăk lăk

HƢƠNG 2

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

2.1.1. Giới thiệu sơ lƣợc về ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát

triển Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam được hình thành theo

nghị định số 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ với

tên gọi là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Từ năm 1981 đến 1989,

đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dưng Việt Nam. Từ năm

1990 dến 27/04/2012, đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Việt Nam (BIDV). Từ 27/04/2012 đến nay, chính thức trở thành

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt Nam (BIDV).

2.1.2. Sự ra đời và phát triển của NH TMCP ĐT&PT VN –

CN Đăk Lăk

Tiền thân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –

Chi nhánh DakLak là phòng cấp phát trực thuộc công ty tài chính tỉnh

Đăk Lăk (thành lập tháng 6/1976).

Tháng 2/2011, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk.

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của BIDV Đăk Lăk

Nhiệm vụ trọng tâm của chi nhánh Đăk Lăk là tập trung hoàn

thành các mục tiêu theo lộ trình của đề án tái cơ cấu dưới sự chỉ đạo

của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tiếp tục tăng

trưởng và phát triển bền vững, lấy an toàn, chất lượng, hiệu quả làm

mục tiêu hàng đầu trong hoạt động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY