Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch của công ty TNHH Biển Ngọc

2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu

a. Hướng dẫn viên

Giả thuyết H1: Cảm nhận của khách hàng về cách ứng xử và

cách phục vụ của hướng dẫn viên tác động cùng chiều (+) lên sự hài

lòng của khách du lịch khi sử dụng dịch vụ tại công ty.

b. Cơ sở lưu trú

Giả thuyết H2: Cảm nhận của khách hàng về chất lượng nơi

cư trú tác động cùng chiều (+) lên sự hài lòng của khách du lịch khi

sử dụng dịch vụ của công ty.

c. Phương tiện vận chuyển

Giả thuyết H3: Cảm nhận của khách hàng về chất lượng

phương tiện vận chuyển tác động cùng chiều (+) lên sự hài lòng của

khách du lịch khi sử dụng dịch vụ của công ty.

d. Phong cảnh nơi đến12

Giả thuyết H4: Cảm nhận của khách hàng về phong cảnh nơi

đến tác động cùng chiều (+) lên sự hài lòng của khách du lịch khi sử

dụng dịch vụ của công ty.

e. Giá cảm nhận

Giả thuyết H5: Cảm nhận của khách hàng về chi phí bỏ ra tác

động cùng chiều (+) lên sự hài lòng của khách du lịch khi sử dụng

dịch vụ của công ty.

f. Nhân khẩu

Giả thuyết H6: Không có sự khác biệt về mức độ tác động của các

yếu tố đến sự hài lòng của khách du lịch khi sử dụng dịch vụ của công ty

Biển Ngọc theo các yếu tố nhân khẩu như giới tính, tuổi, thu nhập.

2.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

2.4.1. Phỏng vấn sâu

Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu lần lượt với 30 người, đối

tượng nghiên cứu được tác giả lựa chọn chủ quan, thuộc nhóm tuổi từ

16 tuổi trở lên, gồm cả nam lẫn nữ, là khách du lịch nội địa đang sử

dụng dịch vụ của công ty Biển Ngọc. (Dàn bài thảo luận đính kèm

tại Phụ lục số 1).

2.4.2. Xây dựng thang đo

- Hướng dẫn viên: Kết quả của thang đo hướng dẫn viên là

HDV và được đo lường bằng 8 biến quan sát ký hiệu từ HDV_1 đến

HDV_8.

- Cơ sở lưu trú: Kết quả của thang đo cơ sở lưu trú là CSLT và

được đo lường bằng 7 biến quan sát ký hiệu từ CSLT_1 đến CSLT_7.

- Phương tiện vận chuyển: Kết quả của thang đo phương tiện

vận chuyển là PTVC và được đo lường bằng 5 biến quan sát ký hiệu

từ PTVC_1 đến PTVC_5.

- Phong cảnh nơi đến: Kết quả của thang đo phong cảnh nơi13

đến là PCND và được đo lường bằng 6 biến quan sát ký hiệu từ

PCND_1 đến PCND_6.

- Chi phí cảm nhận: Kết quả của thang đo chi phí cảm nhận là CP

và được đo lường bằng 5 biến quan sát ký hiệu từ CP_1 đến CP_5.

- Ý định sử dụng dịch vụ: Kết quả của thang đo ý định sử

dụng là YDSD và được đo lường bằng 3 biến quan sát ký hiệu từ

YDSD_1 đến YDSD_3.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY