Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu sự chấp nhận và sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Huế

2.2.2. Ý nghĩa của các biến trong mô hình đề xuất và các giả thuyết

Nhận thức dễ sử dụng (Perceived Ease of Use)

Nhận thức tính dễ sử dụng được xem là mức độ cảm nhận sự

dễ dàng liên quan đến việc sử dụng hệ thống, sản phẩm công nghệ

thông tin. Chúng ta có giả thuyết sau:

H1: Nhận thức dễ sử dụng có quan hệ đồng biến với sự hữu ích.

H2: Nhận thức dễ sử dụng có quan hệ đồng biến với ý định

và quyết định sử dụng IB

Nhận thức sự hữu ích (Perceived Usefulness)

Người sử dụng cảm thấy hệ thống là hữu ích khi nó giúp họ

thực hiện giao dịch nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Giả

thuyết được đề xuất:

H3: Nhận thứcsự hữu ích có quan hệ đồng biến với ý định và

quyết định sử dụng IB

Nhận thức sự tin tưởng (Trust)

Sự tin tưởng vào hệ thống được đánh giá trên cơ sở nhận

thức của khách hàng về: công nghệ các ngân hàng sử dụng để phát

triển IB, vấn đề bảo mật thông tin, dịch vụ cung cấp, uy tín và tiếng

tăm của ngân hàng. Đề xuất giả thiết H4, H5 như sau:

H4: Nhận thức sự tin tưởng quan hệ đồng biến sự hữu ích

H5: Nhận thức sự tin tưởng có quan hệ đồng biến với ý định

và quyết định sử dụng IB

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY