Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu quy hoạch làn dừng bãi đỗ xe cho thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

CHƢƠNG 2

HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ TAM KỲ

2.1. Tổng quan về thành phố Tam Kỳ

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

Thành phố Tam Kỳ có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Với tiềm năng địa thế

đặc thù, gần các vùng kinh tế trọng điểm và sân bay Chu Lai, cảng

Kỳ Hà, cảng Tam Hiệp, thành phố Tam Kỳ đã hội tụ được các điều

kiện thuận lợi để phát triển thành một đô thị loại 2 với vai trò là

thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam và tương lai sẽ là trọng điểm

phát triển của cả khu vực.

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phốTam Kỳ

a. Tình hình dân số

 Dân số

Theo niên giám thống kê của thành phố Tam Kỳ năm 2015,

dân số của thành phố là 112.801 người, bố trí tại 9 phường và 4 xã.

Dân số thành thị là 86.305 người chiếm 75,5% tổng dân số

thành phố.

Dân số nông thôn là 26.496 người chiếm 24,5% tổng dânsố thành phố.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY