Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu phát triển thư viện điện tử trong các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay

MỤC LỤC

NỘI DUNG Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN GIÁO

DỤC ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI10

1.1. Thư viện điện tử 10

1.1.1. Khái niệm thư viện điện tử 10

1.1.2. Các yếu tố cấu thành TVĐT 15

1.1.2.1. Người dùng tin điện tử 15

1.1.2.2. Vốn tài liệu điện tử 16

1.1.2.2.1. Nguồn tài nguyên điện tử 16

1.1.2.2.2. Siêu dữ liệu 18

1.1.2.3. Cán bộ thư viện điện tử 19

1.1.2.4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật 21

1.1.2.4.1. Phần cứng 21

1.1.2.4.2. Phần mềm 24

1.1.3. Điều kiện để xây dựng thư viện điện tử 27

1.2. Giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 27

1.2.1. Khái quát về thành phố Hà Nội 27

1.2.2. Hệ thống các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 30

1.2.3. Hệ thống thư viện đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 32

1.3. Vai trò của thư viện điện tử đối với giáo dục trong hệ thống các

trường đại học trên địa bàn Hà Nội34

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI37

2.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của một số thư viện

trường đại học trên địa bàn Hà Nội37

2.1.1. Nhóm thư viện các trường đại học đa ngành 37

2.1.2. Nhóm thư viện các trường đại học chuyên ngành 40

2.2. Thực trạng phát triển thư viện điện tử trong các trường đại

học trên địa bàn Hà Nội hiện nay45

2.2.1. Người dùng tin điện tử 45

2.2.2. Vốn tài liệu điện tử 48

2.2.3. Nguồn nhân lực 50

2.2.4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật 53

2.2.4.1. Tổ chức và trụ sở làm việc 53

2.2.4.2. Trang thiết bị 54

2.2.4.3. Phần mềm thư viện 56

2.2.4.4. Kinh phí đầu tư 58

2.2.5. Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện 58

Chương 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRONG

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI61

3.1. Xây dựng chính sách phát triển thư viện điện tử phù hợp 61

3.1.1. Mục tiêu của chính sách 61

3.1.2. Nội dung của chính sách 61

3.1.2.1. Chính sách phát triển thư viện điện tử tầm vĩ mô 61

3.1.2.1. Chính sách phát triển thư viện điện tử tầm vi mô 66

3.2. Tăng cường phát triển hạ tầng, và cơ sở vật chất kỹ thuật 76

3.2.1. Mở rộng diện tích

3.2.2. Tăng cường phát triển hạ tầng kỹ thuật thông tin6

3.2.2.1. Mạng intranet có tốc độ kết nối nhanh với internet. 77

3.2.2.2. Đầu tư hệ thống máy chủ (Server system). 77

3.2.2.3. Đầu tư hệ thống máy trạm 78

3.2.2.4. Đầu tư hệ thống các thiết bị ngoại vi cho TVĐT 78

3.2.2.5. Đầu tư thiết bị kiểm soát ra vào 79

3.2.2.6. Đầu tư các thiết bị an ninh 79

3.2.3. Đầu tư phần mềm 79

3.2.3.1. Đầu tư phần mềm TVĐT 79

3.2.3.2. Xây dựng phần mềm hệ thống 83

3.3. Phát triển nguồn nhân lực cho xây dựng thư viện điện tử 84

3.4. Đầu tư tài chính cho phát triển thư viện điện tử 863.5. Đào tạo người sử dụng 89

3.6. Tăng cường chia sẻ và khai thác nguồn lực thông tin 90

3.6.1. Phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin điện tử 90

3.6.2. Bảo quản kho tư liệu điện tử 91

3.6.3. Xây dựng hệ thống thông tin thư viện đại học trên địa bàn HàNội92

3.6.4. Vấn đề bản quyền trong việc phát triển TVĐT 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY