Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc của axit hydroxycitric và các muối hydroxycitrat

3.4. KẾT QUẢ PHÂN LẬP AXIT HYDROXYCITRIC

3.4.1. Kết quả kiểm tra sắc ký bản mỏng chọn hệ dung môi

Kiểm tra màu dịch chiết bằng thuốc thử Natri metavanadate

1%, chúng tôi thu đƣợc vệt màu cam.

Sau khi thử nghiệm chấm bản mỏng với các hệ dung môi khác

nhau, chúng tôi đã tìm thấy hệ dung môi phù hợp là nBuOH/HCOOH/H2O.

Đối với hệ dung môi n-BuOH/HCOOH/H2O, sau khi thử

nghiệm với các tỉ lệ khác nhau, chúng tôi tìm thấy tỉ lệ 4:3,5:4 thu

đƣợc vệt cam hình bầu dục, giá trị Rf = 0,36. Vì vậy chúng tôi lựa

chọn tỉ lệ dung môi này để tiến hành tách bằng sắc ký cột.

3.4.2. Kết quả tách bằng sắc ký cột

Thực hiện phƣơng pháp nhồi cột ƣớt: Cho từ từ 200 g silicagel

vào cốc đựng 500 ml hỗn hợp n-BuOH/HCOOH/H2O (4:3,5:4) đồng

thời khuấy đều để đuổi hết bọt khí, thu đƣợc một hỗn hợp đồng nhất

có độ sệt thích hợp để nhồi vào cột sắc kí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY