Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu nhóm từ biểu thị họat động thị giác của con người trong tiếng Việt và tiếng Pháp

MỤC LỤC

Trang

PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU 3

1. Lí do chọn đề tài 4

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

3. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu 7

4. Phương pháp nghiên cứu 8

4.1. Phương pháp miêu tả 8

4.1.1. Thủ pháp phân tích nghĩa tố 8

4.1.2. Thủ pháp thống kê 10

4.2. Phương pháp so sánh - đối chiếu 10

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG 11

Chương 1: Cơ sở lí thuyết liên quan 13

1.1. Lí thuyết về trường nghĩa 13

1.2. Phân biệt trường nghĩa và trường từ vựng 19

Chương 2: Nghiên cứu nhóm từ biểu thị hoạt động thị

giác của con người trong tiếng Việt22

2.1. Trường nghĩa biểu thị hoạt động thị giác của con

người trong tiếng Việt22

2.1.1. Xác lập trường nghĩa miêu tả hoạt động thị giác của

con người trong tiếng Việt22

2.1.2. Miêu tả trường nghĩa hoạt động thị giác của con

người trong tiếng Việt25

a. Phân tích cấu trúc nghĩa của các nghĩa tố trong trường nghĩa 256

b. Hiện tượng đồng nghĩa trong trường nghĩa 35

2.2. Trường từ vựng của trường nghĩa hoạt động thị giác

của con người trong tiếng Việt38

2.2.1. Xác lập trường từ vựng 38

2.2.2. Phân tích các ý nghĩa của nhóm từ biểu thị hoạt

động thị giác của con người trong tiếng Việt40

2.2.3. Miêu tả trường từ vựng của trường nghĩa 45

Chương 3: So sánh trường từ vựng - ngữ nghĩa biểu thị

hoạt động thị giác của con người trong tiếng Việt vàtiếng Pháp48

3.1. Số lượng từ thuộc trường nghĩa 48

3.2. Sự tương ứng về từ trong trường nghĩa ở tiếng Việt vàtiếng Pháp49

3.3. Các nghĩa tố trong trường nghĩa miêu tả các từ chỉ

hoạt động thị giác của con người trong tiếng Pháp56

3.4. Trường từ vựng của trường nghĩa hoạt động thị giác

của con người trong tiếng Pháp71

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY