Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu một số kịch bản văn học của Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Huy Thiệp theo cách nhìn của lí thuyết hội thoại

Mục lục

Mở đầu .1

1) Lí do chọn đề tài .1

2 Lịch sử vấn đề .2

3) Đối tượng nghiên cứu .2

4) Mục đích nghiên cứu .3

5) Đóng góp của luận văn .3

6) Phương pháp nghiên cứu .4

Phần nội dung.6

Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung .6

1.1 Kịch bản văn học là một thể loại diễn ngôn .6

1.2 Đặc trưng của kịch bản văn học .9

1.2.1 Xung đột kịch .9

1.2.2 Hành động và cốt truyện kịch .9

1.2.3 Nhân vật kịch .10

1.2.4 Ngôn ngữ kịch 11

1.3 Lí thuyết hội thoại và hội thoại sân khấu .12

1.3.1 Quan niệm về hội thoại và và các văn bản hội thoại .12

1.3.2 Cấu trúc hội thoại .14

1.4 Ngôn cảnh trong kịch bản văn học 16

1.5 Kịch bản văn học theo cách nhìn của lí thuyết hội thoại .19

1.6 Giới thiệu đôi nét về tác giả Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Huy Tưởng và

các kịch bản văn học 20

1.7 Tiểu kết .23

Chương 2: Kịch bản văn học của Nguyễn Huy Thiệp .24

2.1 Kịch bản văn học của Nguyễn Huy Thiệp 24Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – Cao học NG50A

2.2 Các dạng ngôn ngữ kịch trong kịch bản văn học của Nguyễn Huy Thiệp28

2.2.1 Đối thoại .29

2.2.2 Độc thoại 36

2.2.3 Bàng thoại .38

2.3 Cấu trúc cặp thoại trong kịch bản văn học 39

2.3.1 Cấu trúc nội tại của cặp thoại .40

2.3.2 Tính chất các cặp thoại .42

2.4 Cơ chế tạo ra hàm ý hội thoại trong kịch bản văn học của Nguyễn HuyThiệp 43

2.4.1 Cơ chế thứ nhất: Sự vi phạm quy tắc chiếu vật và chỉ xuất 44

2.4.2 Cơ chế thứ hai: Các hành động ngôn từ gián tiếp .46

2.4.3 Cơ chế thứ ba: Sự vi phạm các quy tắc hội thoại 52

2.4.5 Nhận xét về hàm ý hội thoại trong kịch bản văn học của Nguyễn HuyThiệp 67

2.5 Lịch sự và giao tiếp .67

2.5.1 Lịch sự và nguyên tắc lịch sự .67

A- Chiến lược lịch sự và sự thể hiện chiến lược lịch sự trong kịch bản văn

học của Nguyễn Huy Thiệp 71

B- Một số mô hình câu biểu thị cầu khiến và biểu thị sự khen trong các

kịch bản văn học của Nguyễn Huy Thiệp .77

2.5.2 Vai giao tiếp và quan hệ giao tiếp .85

A- Quan hệ và vai giao tiếp .85

B- Chiến lược “Xưng khiêm hô tôn” 87

2.6 Tiểu kết .91

Chương 3: Kịch bản văn học của Nguyễn Huy Tưởng .93

3.1 Kịch bản văn học của Nguyễn Huy Tưởng .94Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – Cao học NG50A

3.2 Các dạng ngôn ngữ kịch trong kịch bản văn học của Nguyễn HuyTưởng .98

3.2.1 Đối thoại .99

3.2.2 Độc thoại .102

3.3 Cấu trúc các cặp thoại trong kịch bản văn học của Nguyễn Huy Tưởng105

3.3.1 Cấu trúc nội tại của cặp thoại .105

3.3.2 Tính chất các cặp thoại .107

3.4 Cơ chế tạo ra hàm ý hội thoại .108

3.4.1 Cơ chế thứ nhất: Sự vi phạm quy tắc chiếu vật và chỉ xuất 108

3.4.2 Cơ chế thứ hai: Các hành động ngôn từ gián tiếp 110

3.4.3 Cơ chế thứ ba: Sự vi phạm các quy tắc lập luận .116

3.4.4 Cơ chế thứ tư: Sự vi phạm các quy tắc hội thoại 117

3.4.5 Nhận xét .125

3.5 Lịch sự và giao tiếp .126

3.5.1 Lịch sự trong kịch bản văn học của Nguyễn Huy Tưởng 126

3.5.2 Quan hệ giao tiếp và vai giao tiếp 132

3.6 Tiểu kết 136

Kết luận .138

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY