Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu mối quan hệ giữa “Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền Trung

CHƢƠNG 3

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA

3.1.1. Thu thập dữ liệu

Mẫu nghiên cứu được thực hiện tại 07 tỉnh/ thành phố ven

biển Miền Trung, độ lớn của mẫu điều tra 150 mẫu và được thực hiện

thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi bản câu hỏi qua e-mail.

3.1.2. Mô tả mẫu khảo sát

+ Tổng số số bản câu hỏi phát ra là 150 bản, thu về là 144 bản

hợp lệ, chiếm tỷ lệ 96 % trên tổng số bản câu hỏi phát ra là hợp lệ.

Tác giả nghiên cứu quyết định loại bỏ ngẫu nhiên 4 bản câu hỏi hợp

lệ và chỉ sử dụng mẫu n = 140 để phân tích.

+ Đặc điểm về mẫu khảo sát của khoảng 60 doanh nghiệp kinh

doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền Trung như sau:

* Kết quả phân tích cho thấy:

 Hình thức sở hữu: Doanh nghiệp cổ phần chiếm đa số

với 48,60%, doanh nghiệp tư nhân 47,10%; các doanh nghiệp nhà

nước; Liên doanh và khác đều chiếm 1,40%.

 Quy mô doanh nghiệp: Số lượng cán bộ văn phòng

(CBVP) cho thấy số doanh nghiệp < 10 người chiếm tỷ lệ cao nhất là

45%; Chiếm tỷ lệ thấp nhất là những doanh nghiệp có số lượng nhân

viên từ 20 đến 60 người, chiếm 9,3%. Số lượng công nhân cho thấy

chiếm tỷ lệ cao nhất là nhà máy có >200 công nhân với tỷ lệ 48,6%;

thấp nhất là <20 người công nhân với tỷ lệ 1,4%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY