Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu mô hình chấp nhận dịch vụ công nghệ viễn thông OTT (Over-The-Top content)

Về mặt đo lường các khái niệm, nghiên cứu này có sáu khái

niệm để đo lường, đó là: Hiệu quả mong đợi, Dễ sử dụng, ảnh hưởng

xã hội, điều kiện thuận lợi, ý định hành vi và hành vi thực sự, các

thang đo lường những khái niệm này đã được thiết kế và kiểm định

tại nhiều nước trên thế giới. Sau khi điều chỉnh cho thị trường Việt

Nam (50% mẫu lấy tại Đắk Lắk), các thang đo này đều đạt độ tin cậy

và giá trị. Riêng thang đo thú vị cảm nhận được bổ sung thêm vào

mô hình UTAUT gốc, qua kết quả kiểm định cho thấy thang đo này

đều đạt độ tin cậy và đạt giá trị nên được chấp nhận trong mô hình.

Như vậy, kết quả cuối cùng cho thấy, ý định hành vi bao gồm bốn

thành phần, đó là (1) hiệu quả mong đợi, (2) Dễ sử dụng, (3) ảnh

hưởng xã hội và (4) Thú vị cảm nhận. Còn hành vi sử dụng gồm 2

thành phần, đó là (1) ý định sử dụng và (2) điều kiện thuận lợi. Ngoài

ra trong bốn biến điều khiển gồm: giới tính, tuổi, kinh nghiệm SD và

kiến thức gắn vào trung gian của mô hình đề xuất thì chỉ có 3 biến

điều kiển có ý nghĩa trong mô hình là tuổi, kinh nghiệm sử dụng và

trình độ . Kết quả trên có những ý nghĩa sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY