Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu hấp phụ xanh metylen trong nước bằng đá ong biến tính

Với mục tiêu tìm điều kiện biến tính đá ong tối ưu để thu được

vật liệu có khả năng hấp phụ cao nhất, chúng tôi tiến hành tối ưu hóa

hàm mục tiêu dung lượng hấp phụ.

- Chọn các yếu tố ảnh hưởng

+ Z1: Nồng độ của dung dịch FeCl3 và KMnO4, M

+ Z2: Thời gian ngâm tẩm, phút

+ Z3: Tỉ lệ thể tích FeCl3/KMnO4

Chọn hàm mục tiêu Y: Dung lượng hấp phụ (Y  max)

Phương trình biểu diễn mối quan hệ có dạng Y = f(Z1, Z2, Z3)

- Chọn miền khảo sát

Dung lượng hấp phụ của ĐOBTHH phụ thuộc vào ba yếu tố

chính với miền khảo sát như sau:

+ Nồng độ của dung dịch FeCl3 và KMnO4: 0,1  1M

+ Thời gian ngâm tẩm: 30  90 phút

+ Tỉ lệ thể tích FeCl3/KMnO4: 1,5/1  0,5/1 (V/V)

Từ đó xây dựng điều kiện theo bảng 3.2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY