Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận ở các công ty cổ phần trong năm đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kế toán theo cơ sở dồn tích là phương pháp kế toán dựa trên

cơ sở Dự thu - Dự chi. Theo ñó, “mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của

công ty liên quan ñến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu,

doanh thu và chi phí phải ñược ghi sổ kế toán vào thời ñiểm phát sinh

giao dịch, không căn cứ vào thời ñiểm thực tế thu hoặc thực tế chi

tiền hoăc tương ñương tiền”.

Kế toán theo cơ sở tiền: là phương pháp kế toán dựa trên cơ

sở Thực thu - Thực chi tiền. Kế toán theo sơ sở tiền chỉ cho phép ghi

nhận các giao dịch khi các giao dịch này phát sinh bằng tiền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY