Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu đối chiếu hành động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt

CHƢƠNG 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Lý thuyết “Hành động ngôn từ”(Theory of Speech Act)2 của John L. Austin và

John R. Searle

1.1.1. Lý thuyết “Hành động ngôn từ” của John L. Austin

1.1.1.1. Bối cảnh ra đời của “How to Do Things with Words”

Austin, nhà triết học thuộc trường phái Triết học “Theo nội hàm” (Intentionalist), là

người đầu tiên đưa ra quan niệm về “Hà nh độ ng ngôn từ ” (Speech Act), trình bày tại

Trường Đại học Harvard, được in thành sách với tên gọi “How to Do Things with

Words” năm 1962 sau khi ông mất. Trong cuốn này Austin đã phát biểu một mệnh đề rất

quan trọng đến nỗi bất kì ai đọc nó đều phải nhớ, đó là “khi tôi nói tức là tôi hành động”

(When I say, ( ) I do) [64, 6]. Nghĩa là, nói năng là một HĐ giống như các HĐ khác của

con người, có điều đây là loại HĐ được thực hiện bằng lời. HĐ của người nói gây ra biến

đổi nào đó trong thực tế và những ảnh hưởng nào đó ở đối tượng tiếp nhận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY