Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ Chitosan – Glutaraldehyde với chất tạo khung Cu2+ và ứng dụng hấp phụ ion kim loại Cd trong dung dịch nước

Theo nghiên cứu của W.S.Wan Ngah [31], độ trương nở của

Chitosan giảm xuống đáng kể sau khi được liên kết với

Glutaradehyde. Độ trương nở chỉ đạt 9.5% đối với dung dich NaOH

0.1M, 11.9 % đối với nước và 15.6% đối với CH3COOH. Chính

những liên kết ngang của Chitosan với Glutaraldehyde đã làm tăng

lực liên kết giữa các mạch polime làm cho hạt trở nên trơ cứng hơn.

Tuy nhiên, đối với VLHP cũng là Chitosan liên kết ngang với

Glutaraldehyde nhưng có Cu2+ làm khung thì độ trương nở được cải

thiện rất rõ được thể hiện qua bảng 3.8.

Hình 3.5 đã thể hiện VLHP - 3 có độ trương nở trong các dung

môi nước cất, CH3COOH 5%, NaOH 0.1M là lớn nhất. Vì vậy, tôi

chọn tỉ lệ Chitosan - Cu2+ / Glutaraldehyde : 40 / 1 là tốt nhất cho

nghiên cứu điều chế VLHP.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY