Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA Gel trong nước thải chế biến thủy sản

Chương 2 - ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG

VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng

Nước thải chế biến cá đóng hộp tại Công ty TNNHH Đồ hộp

Hạ Long – Đà Nẵng; Lô C3-4, C3-5, Khu công nghiệp Thủy sản Thọ

Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

2.1.2. Phạm vi

Nghiên cứu trong phạm vi hệ thống xử lý nước thải hiện hữu

của Công ty TNNHH Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng.

Nghiên cứu quá trình xử lý bằng phương pháp sinh học bằng

mô hình công suất 2 m3/ngày.đêm của Công ty Hiyoshi – Nhật bản

đặt tại Công ty TNHH Đồ Hộp Hạ Long – Đà Nẵng.

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.1. Khảo sát và đánh giá hệ thống xử lý nước thải của Công

ty TNHH Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng

Khảo sát, điều tra hệ thống thu gom nước thải, công nghệ xử lý

nước thải tại Công ty TNNHH Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng.

Khảo sát, điều tra số liệu về tính chất và thành phần nước thải

phát sinh từ quá trình chế biến cá đóng hộp của Công ty TNNHH Đồ

hộp Hạ Long – Đà Nẵng.

Thực hiện công tác lấy mẫu tại hiện trường: Trình tự công việc

cụ thể được thể hiện như sau:

+ Thời gian quan trắc bắt đầu từ ngày 01/03/2016 đến ngày

30/03/2016: trong 08 đợt: Đợt 1: 01/03/2016; Đợt 2: 04/03/2016; Đợt

3: 08/03/2016; Đợt 4: 11/03/2016; Đợt 5: 18/03/2016; Đợt 6:

15/03/2016; Đợt 7: 24/03/2016; Đợt 8: 30/03/2016.

+ Tiến hành lấy mẫu tổ hợp ở 04 vị trí khác nhau của hệ thống

xử lý nước thải: Nước thải đầu vào, sau bể điều hòa, sau bể aeroten và

sau bể lắng. Mẫu tổ hợp được lấy là tổng của 03 mẫu đơn lấy tại các

thời điểm khác nhau trong ngày, mỗi mẫu đơn lấy cách nhau 120 phút.

Vị trí lấy mẫu được chỉ ra trong Hình 2.3.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY