Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và nhân quả bàng

CHƢƠNG 2

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. NGUYÊN LIỆU

2.1.1. Thu nguyên liệu

Lá và nhân quả bàng được thu hái tại xã Tam An huyện Phú

Ninh, tỉnh Quảng Nam vào tháng 8 năm 2015.

2.1.2 Xử lý nguyên liệu

2.2. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ

2.2.1. Hóa chất

2.2.2. Dụng cụ, thiết bị

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.3.1. Xác định một số chỉ số vật lý

a. Xác định độ ẩm

b. Xác định hàm lượng tro

c. Xác định hàm lượng một số kim loại bằng phương pháp

quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS

2.3.2. Khảo sát các điều kiện chiết thích hợp

a. Khảo sát thời gian chiết thích hợp

b. Hiệu quả chiết bằng các dung môi

2.3.3. Phƣơng pháp tách chất

2.3.4. Phƣơng pháp xác định thành phần hóa học

2.3.5. Phƣơng pháp thử khả năng kháng khuẩn của dịch

chiết lá và nhân quả bàng

a. Môi trường nuôi cấy vi khuẩn

b. Cách tiến hành thử khả năng kháng khuẩn của dịch chiết

lá và nhân quả bàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY