Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và hạt cây chùm ngây

Khảo sát ảnh hưởng của thời gian chiết đối với bột lá và bột

hạt chùm ngây ứng với từng loại dung môi. Nhiệt độ chiết đối với

từng loại dung môi: n-hexan: 79oC, diclometan: 50oC, etyl axetat:

87oC, ethanol: 88oC. Tỉ lệ nguyên liệu bột / dung môi là 10g/120 ml.

Tiến hành chiết soxhlet các m u, mỗi m u 10 gam bột nguyên

liệu trong 120 ml các dung môi n- hexan, diclometan, etyl axetat,

ethanol ở nhiệt độ thích hợp trong các khoảng thời gian 2 giờ, 4 giờ,

6 giờ, 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, thu được dịch chiết. Cô đuổi dung môi

bằng máy cô quay chân không. Cốc thủy tinh chịu nhiệt 50 ml rửa

sạch, sấy khô, đem cân, ghi lại khối lượng rồi cho phần dịch sau khi

cô quay vào cốc này. Tiến hành cân lại các cốc và m u sau khi cô

đuổi hết dung môi, ghi lại kết quả.

Sau khi khảo sát, tiến hành chiết 10 gam bột nguyên liệu với

120 ml dung môi trong thời gian tối ưu. M u dịch chiết sau khi cô

quay được cho vào ống nghiệm có nút, đem đi định danh bằng thiết

bị GC-MS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY