Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của chuối hột rừng (Musa Acuminata Colla) ở Tây Nguyên

3.4. KẾT QUẢ ĐỊNH DANH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÁC

DỊCH CHIẾT KHÁC NHAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC-MS

3.4.1. Dịch chiết n-hexane bằng phương pháp chiết soxhlet

Bằng phương pháp GC, kết quả xác định thành phần hóa học

dịch chiết n-hexane của chuối hột rừng cho thấy: trong dịch chiết nhexane có 7 cấu tử được định danh, trong đó chủ yếu là: nhexadecanoic acid, Beta.–Sitosterol, Cis-13-octadecenoic acid. Các

cấu tử còn lại có hàm lượng thấp và các hợp chất khác tạm thời chưa

thể định danh.

3.4.2. Dịch chiết dichloromethane bằng phương pháp chiết soxhlet

Bằng phương pháp GC, kết quả xác định thành phần hóa học

dịch chiết dichloromethane của chuối hột rừng cho thấy: trong dịch

chiết dichloromethane có 13 cấu tử được định danh, trong đó chủ yếu

là: n-hexadecanoic acid, 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, Beta.-

Sitosterol, Cis-13-Octadecenoic acid. Các cấu tử còn lại có hàm

lượng thấp và các hợp chất khác tạm thời chưa thể định danh.

3.4.3. Dịch chiết ethyl acetate bằng phương pháp chiết soxhlet

Bằng phương pháp GC, kết quả xác định thành phần hóa học

dịch chiết ethyl acetate của chuối hột rừng cho thấy: trong dịch chiết

ethyl acetate có 7 cấu tử được định danh, trong đó chủ yếu là: nHexadecanoic acid, Beta.-Sitosterol, Phenol, 2-propyl-, Cis-13-

Octadecenoic acid. Các cấu tử còn lại có hàm lượng thấp và các hợp

chất khác tạm thời chưa thể định danh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY