Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. KHÁI QUÁT VỀ MẪU

3.1.1. Thông tin mẫu

Tổng số bảng câu hỏi phát ra là 200 mẫu, thu về 194 mẫu và

các mẫu thu về đều hợp lệ. Đặc điểm mẫu quan sát như sau: Phần lớn

các doanh nghiệp đến làm việc với Sở KH & ĐT Đà Nẵng là các

công ty TNHH 2 thành viên trở lên (35,6%), công ty cổ phần

(27,8%) và công ty TNHH MTV (26,3%). Những người đến làm

việc đa số có trình độ đại học (71%) và chủ doanh nghiệp là người

đến làm việc lên đến 78%.

3.1.2. Kiểm định phân phối chuẩn về mẫu

Trị trung bình (mean) = 3.5034, trung vị (mediane) = 3.3333

và độ xiên (skewness) = -0.328. Trong phân phối này, trị số trung

bình và trung vị gần bằng nhau và độ xiên dao động từ -1 đến +1, vì

vậy được coi như có phân phối chuẩn.

3.2. KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO

3.2.1. Cronbach alpha cho thang đo chất lượng dịch vụ

đăng ký kinh doanh

Thành phần thang đo tính hữu hình được đưa vào để phân tích

EFA bao gồm 4 chỉ báo: HH1, HH2, HH3, HH4 với alpha là .763.

Đối với thành phần đáp ứng (DU) bao gồm 5 chỉ báo: DU14,

DU15, DU16, DU17, DU18 với alpha là .674.

Đối với thành phần thái độ ứng xử (UX) bao gồm 3 chỉ báo:

UX24, UX25, UX28 với alpha là .791.

Đối với thành phần độ tin cậy (TC) và năng lực phục vụ (PV)

không có chỉ báo nào bị loại, cụ thể Cronbach alpha của độ tin cậy là

.715 và năng lực phục vụ là .726.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY