Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại Đà Nẵng

Nghiên cứu định lượng sử dụng trong nghiên cứu này bắt

đầu từ việc thu thập dữ liệu sơ cấp bằng việc phỏng vấn bảng câu

hỏi. Sau khi có dữ liệu sơ cấp từ việc phỏng vấn bảng câu hỏi, tác giả

nghiên cứu tiến hành làm sạch dữ liệu, mã hoá dữ liệu với công cụ

phân tích là phần mềm SPSS 16.0 để tiến hành các phân tích dữ liệu

định lượng từ thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng

hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), hồi quy

bội, phân tích phương sai (ANOVA).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY