Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dõ tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode

Tuy nhiên, suy luận toán học này không được chấp nhận vì 𝑡 = 1

đồng nghĩa với chẳng có gì xảy ra và trạng thái vẫn giữ nguyên là chính nó mà

không có bất kỳ photon nào được thêm vào. Những gì mà chúng ta có thể mong

đợi chỉ là một trạng thái gần đúng với trạng thái TMPADS lý thuyết khi 𝑡 dần

đến 1. Để kiểm tra điều này, chúng tôi vẽ trên hình 2.3 và 2.4 độ tin cậy 𝐹𝐵𝑆

theo biến 𝑡 cho vài bộ giá trị của các tham số còn lại. Như được kỳ vọng, các

hình vẽ thể hiện rằng mặc dù độ tin cậy không bao giờ bằng 1 nhưng nó luôn

tăng theo 𝑡 và tiện cận đến 1 khi 𝑡 dần đến 1. Tuy nhiên, cái giá phải trả, như

được thể hiện trên các phần dưới của cả hai hình 2.3 và 2.4, là sự giảm của xác

suất thành công khi tăng 𝑡. Hơn nữa, theo như hình 2.3, với 𝛼, 𝛽 và 𝑠 cho trước,

cả độ tin cậy và xác suất thành công đều giảm khi tăng 𝑚 hoặc/và 𝑛. Như vậy,

về mặt thực nghiệm, thêm càng nhiều photon càng gặp nhiều thách thức, ngay

cả khi nếu thành công thì cái giá phải trả là giảm độ tin cậy. Cuối cùng, như trên

hình 2.4, với 𝑚, 𝑛 và 𝑡 cho trước, độ tin cậy giảm nhưng xác suất thành công lại

tăng theo 𝛼, 𝛽. Điều này nói lên vai trò của các toán tử dịch chuyển trong trạng

thái này, đó là tăng xác suất tạo thành của trạng thái trong thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY