Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

2.1. GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM

NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM

2.1.1. Giới thiệu khái quát ngành Dược phẩm Việt Nam

2.1.2. Giới thiệu các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Dược

phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam

2.2. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

2.2.1. Nguồn dữ liệu nghiên cứu

2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu

a. Cấu trúc dữ liệu

b. Kiểm định sự vi phạm các giả thiết hồi quy

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.3.1. Vấn đề nội sinh giữa các biến

2.3.2. Các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng

a. Mô hình hiệu ứng cố định (Fixed Effect Model – FEM)

b. Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect Model –REM)

c. Các kiểm định trong phương pháp ước lượng dữ liệu bảng

d. Kiểm định Hausman

2.4. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT

Giả thuyết 1: Quy mô công ty có tương quan dương với việc

nắm giữ tiền mặt.

Giả thuyết 2: Vốn lưu động ròng có tương quan âm với việcnắm giữ tiền mặt.

Giả thuyết 3: Dòng tiền có tương quan dương với việc nắm giữtiền mặt.

Giả thuyết 4: Đòn bẩy tài chính có tương quan dương với việcnắm giữ tiền mặt.

Giả thuyết 5: Nợ đến hạn có tương quan âm với việc nắm giữtiền mặt.

Giả thuyết 6: Cơ hội đầu tư có tương quan dương với việc nắmgiữ tiền mặt.

Giả thuyết 7: Chi trả cổ tức có tương quan âm với việc nắmgiữ tiền mặt.

Giả thuyết 8: Chi tiêu vốn có tương quan âm với việc nắm giữtiền mặt.

Giả thuyết 9: Nợ ngân hàng có tương quan âm với việc nắmgiữ tiền mặt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY